Niedobory odporności

Częste infekcje u dzieci w większości przypadków są spowodowane niedojrzałością układu odpornościowego. Na infekcje najbardziej narażone są dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola, ponieważ nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów obronnych. Dzieci te przechodzą 6-8 infekcje dróg oddechowych w roku, zazwyczaj o łagodnym przebiegu.

W przypadkach kiedy infekcji jest mniej, ale:
 • Słabo reagują na stosowane leki
 • Towarzyszą im nasilone objawy
 • Towarzyszy im wysoka, długo utrzymująca się gorączka
 • Występują powikłania po infekcjach
 • Zapalenie przechodzi w stan przewlekły
możemy podejrzewać zaburzenia odporności.

Dodatkowym czynnikiem wskazującym na taką możliwość jest występowanie infekcji innych układów organizmu dziecka – infekcji dróg moczowych, infekcji układu pokarmowego (nawracające biegunki), nawracające stany pleśniawkowe jamy ustnej. Dziecko może się też wolniej rozwijać fizycznie (słabo przybiera na wadze i słabo rośnie).

Objawy, które mogą wskazywać na niedobór odporności i powinny być wskazaniem do diagnostyki układu odporności (wg The Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board):
 • Więcej niż 8 zakażeń dróg oddechowych lub uszu w ciągu roku
 • 2 lub więcej zapaleń zatok w ciągu roku
 • 2 miesiące lub dłużej trwająca antybiotykoterapia z niewielką poprawą
 • 2 lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku
 • Brak przyrostu masy ciała lub zahamowanie prawidłowego wzrostu u dziecka z nawracającymi infekcjami
 • Powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe
 • Przewlekające się grzybice jamy ustnej lub skóry u dzieci powyżej 1 roku życia
 • Konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych dla opanowania zakażenia
 • 2 lub więcej ciężkie zakażenia takie jak: mózgu, kości, skóry, posocznica
 • Wywiad rodzinny wskazujący na występowanie pierwotnych niedoborów odporności
Gdy stwierdzony zostanie jeden z powyższych objawów, lekarz powinien skierować dziecko na specjalistyczne badania immunologiczne.